Dizajn

Дизајн је примењена уметност која настаје процесом доношења серије одлука које имају за циљ конструисање, обликовање или креирање нечега применљивог. Дизајн се обично одвија по унапред одређеном плану, идеји или замисли. Сврха дизајна је реализација плана или идеје који могу бити узроковани потребом да се реши одређен проблем. Због тога се процес дизајна често дефинише и као процес решавања проблема. Особа која се бави дизајном зове се дизајнер.

Када се говори од дизајну неког производа, предмета или објекта, обично се под дизајном сматра аранжман или конфигурација појединачних компоненти који чине целину производа, предмета или објекта.

Ријеч дизајн има коријен у латинским ријечима de и signare.

Оставите одговор


*