Internet dizajn

Веб дизајн (енгл. Web design) представља графичко осмишљавање или дизајнирање Интернет странице користећи слике, језик за означавање и формирање HTML, стандардизацију и употребљивост странице.

Веб дизајн је широк појам који обухвата различите вештине, стандарде и дисциплине који се користе у производњи и одржавању интернет страница. Области веб-дизајна обухватају; веб и графички дизајн, дизајн интерфејса, ауторинг, укључујући стандардизовани код, корисничко окружење и oптимизацију за веб претраживаче. Многи појединци најчешће ће радити у тимовима који покривају различите аспекте процеса пројектовања, док ће други веб-дизајнери самостално покрити све области. Израз веб-дизајн се обично користи да опише процес дизајна који се односи на предњи део (изглед странице) и пројектовање веб-сајта укључујући писање кода. Раширена је погрешна претпоставка да под тај појам спада и развој Интернет софтвера (енгл. Web development), иако су у суштини то две сасвим различите области. Од веб-дизајнера се очекује да задовоље потребне услове изгледа и функционалности веб-сајта, уколико њихова улога подразумева и писање кода потребно је да буду у току са веб стандардима.

Оставите одговор


*